29. 01. 2024

Analýza zájmu firem o inovace

Facebook post 1 | Analýza zájmu firem o inovace

Zajímá vás pohled firem na aktuální potřeby inovací v jednotlivých deseti klíčových oblastech, tzv. „doménách specializace“ Moravskoslezského kraje, a jejich posouzení, zda absolventi příslušných oborů vzdělání u nich naleznou uplatnění?

Dokument „Analýza zájmu firem o inovace“ poskytuje podrobné informace o potřebách a zájmech firem v oblasti inovací a vzdělávání, založené na datech získaných vlastním šetřením Moravskoslezské Technologické Akademie. Identifikuje, které oblasti jsou pro firmy aktuálně prioritní. Hodnotí schopnost škol reagovat na aktuální technologické trendy. A zdůrazňuje důležitost podnikavosti absolventů pro podniky.

Našim cílem je optimalizovat vzdělávací modely a formulovat konkrétní opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu. Dokument „MTA Analýza zájmu firem o inovace“ je klíčovým materiálem pro další fáze projektu Technologické a podnikatelské akademie (TPA) a poskytuje cenné náhledy firem pro rozvoj inovací a podnikání v našem kraji.

Jan Kelar, DiS. projektový manažer