31. 01. 2024

Přednášky o podnikání 2

DSC00407 | Přednášky o podnikání 2

Workshop o podnikání – Michaela Pawerová

Dne 31.1.2024 se v rámci projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání – CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 uskutečnil v rámci Podnikavosti WS č. 2 na páteřní škole SPŠ Elektrotechniky a informatiky v Ostravě.

WS byl zaměřen na rozvoj podnikavosti studentů v oblasti kooperace, jež je klíčovou složkou úspěšnosti jak v pracovní, tak v podnikatelské sféře. Důraz byl také kladen na ochotu a zájem pracovat ve skupině směrem k dosažení společného cíle. 

Dalším tématem byl „Zákazník a zákaznické potřeby“, tedy orientace na zákazníka, co zákazník potřebuje a co očekává. Toto téma bylo podpořeno samostatným úkolem ve skupinách zaměřených na pro-zákaznický přístup a orientaci na zákazníka.

V závěru byly provedeny testy zájmové a osobnostní typologie podle J.L. Hollanda – RIASEC. RIASEC je speciální psychologická metoda, která se využívá zejména pro testy osobnosti a testy ovlivňující volbu povolání. Tento koncept je velmi oblíbený a nabízí studentům praktický pohled na profese a pracovní prostředí, které odpovídají jejich zájmům a předpokladům. Z výsledků testování vyplývá i jasný předpoklad a zaměření na sféru podnikání a možné volby samostatné výdělečné činnosti jako svého životního poslání a povolání. Tento workshop je předstupněm navazujícího marketingového modulu a následně případové studie zaměřené na koncepci Podnikatelského záměru a ekonomických kalkulací.

Nedílnou součástí workshopu byla i návštěva Školní firmy, představení koncepce „Reklamní firmy na propagační předměty“ a také ukázka zakoupených strojů a zařízení, které budou sloužit k výrobě propagačních materiálů a předmětů.

DSC00430 1 | Přednášky o podnikání 2