03. 06. 2024

Workshop: Seminář o otevřených dílnách, město Karviná.

IMG 7746 | Workshop: Seminář o otevřených dílnách, město Karviná.

V rámci projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 měli naši žáci 3. června 2024 příležitost zúčastnit se Semináře o otevřených dílnách, pořádaného firmou FabLab Brno.

Žáci si mohli prohlédnout mobilní dílnu FabLab Experience, která podporuje inovace, řemesla a kreativní činnosti. Měli možnost seznámit se s různými moderními technologiemi, jako jsou laserová řezačka, modelovací frézka, řezací plotr, termolis a 3D tiskárny.

Tohoto semináře se také zúčastnili naši učitelé odborných předmětů, kde získali přehled o tom, jak otevřené dílny vznikají a jakou roli hrají v současném vzdělání a podnikání.

Otevřené dílny, které se nacházejí jak v soukromém, tak ve státním sektoru, slouží jako malé inkubátory pro inovace a praktické dovednosti.

Účast na tomto semináři byla pro naše učitele cennou zkušeností, která jim umožní přenést nové poznatky a poznatky do výuky a podpořit tak praktické vzdělávání našich žáků.

Pozn. foto: Mobilní dílna brněnské firmy FabLab.