10. 05. 2024

Setkání se zástupci společnosti ONSEMI

IMG 9382 | Setkání se zástupci společnosti ONSEMI

Investiční a technologický gigant z Rožnova je připraven na spolupráci s námi

Dne 10. května 2024 proběhlo díky organizaci a za účasti p. ředitele Richarda Štěpána z Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Rožnově pod Radhoštěm významné jednání mezi našimi zástupci MTA, které doprovodili i kolegové z odboru školství krajského úřadu (jmenovitě jeho vedoucí p. Daniel Cinař s kolegou p. Romanem Kubienou), a firmou ON SEMICONDUCOR CZECH REPUBLIC.

Jednání bylo zaměřeno na prohloubení spolupráce mezi středními školami a průmyslovým sektorem s důrazem na technické vzdělávání.

Zástupci MTA v čele s CEO Janem Mecou představili naši technologickou akademii a projekt TPA a zdůraznili potřebu inovací ve školství, zejména v oblasti výuky moderních technologií, a to formou tvorby moderních vzdělávacích modulů – EduBoxů. Na místě byla zástupcům firmy nabídnuta možnost spolupráce na jejich vývoji a ověření v praxi.

Pan Aleš Cáb, generální ředitel výroby ONSEMI, zdůraznil důležitost spolupráce s univerzitami a středními školami a rostoucí potřebu technicky vzdělaných pracovníků. Dle vyjádření pí Kláry Konvičné, vedoucí náborového oddělení, a jejích kolegyň se společnost v rámci chystaného investičního rozvoje aktuálně připravuje na přijetí až tisícovky nových zaměstnanců.

Pan Radek Václavík, ředitel návrhového střediska ONSEMI, vyjádřil zájem o vnášení základních konceptů výroby polovodičů a čipů do výuky na středních školách, což by mohlo zvýšit zájem žáků o technické obory.

Během jednání byla rovněž diskutována např. otázka genderové vyváženosti v technických oborech, přičemž bylo poukázáno na příklady úspěšných modelů ze zahraničí.

Velké poděkování patří panu řediteli Richardu Štěpánovi za zprostředkování této klíčové schůzky, která otevírá nové možnosti pro spolupráci a rozvoj technického vzdělávání i nad rámec našeho regionu.

Tato aktivita je financována v rámci projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání CZ.10.03.01/00/22_003/0000072.

Těšíme se na další spolupráci.

Jan Kelar, DiS. – koordinátor klíčových aktivit