03. 06. 2024

Setkání s náměstky p. Jiřím Nantlem (MŠMT) a p. Stanislavem Folwarcznym (MSK) na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Bruntále

Setkání s náměstky p. Jiřím Nantlem (MŠMT) a p. Stanislavem Folwarcznym (MSK) na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Bruntále

Setkání s náměstky p. Jiřím Nantlem (MŠMT) a p. Stanislavem Folwarcznym (MSK) na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Bruntále

Dne 3. června 2024 hostila Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Bruntále a Moravskoslezská Technologická Akademie významnou návštěvu náměstků. Za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přicestoval pan Jiří Nantl, LL.M, za Moravskoslezský kraj pak náměstek hejtmana pan Stanislav Folwarczny.

Nabitý program začal přivítáním od 9:30, po kterém následovala prezentace Unie škol a od 10:30 do 12:00 se pozornost přesunula na prezentaci aktivit MTA. Společný čas byl věnován poslání naší akademie v oblasti inovací odborného vzdělávání, zdůrazňující význam přípravy žáků na budoucí profese, a to díky realizace projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání CZ.10.03.01/00/22_003/0000072

Během diskuse byla řešena řada různorodých a důležitých témat:

  • Integrace AI do školství a vývoje výukových programů.
  • Boření stereotypů spojených s odbornými školami.
  • Zájem gymnazistů o získávání praktických zkušeností prostřednictvím stáží u firem a institucí.
  • Měnící se preference mladých lidí a poptávka po praktických kvalifikacích.
  • Potřeba spolupráce a interakce mezi učiteli technických oborů středních škol pro zlepšení jejich profesního prostředí.
  • Přizpůsobení vzdělávacích výzev různorodému spektru žáků.
  • Synergie mezi všeobecným a odborným vzděláváním, s důrazem na technologie a podnikavost.

A právě poslední téma technologií a podnikavosti bylo nejvíce akcentováno. Klíčovým bodem pak byla diskuse o důležitosti měkkých dovedností, kam patří i podnikavost. A vyzdvihnuta byla i potřeba vytváření praktických úloh pro žáky, které jednotlivé kompetence rozvíjejí přímo v rámci školní výuky.

Tento bod programu byl věnován také představení projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 a jeho aktivit.

Vyvrcholením návštěvy bylo slavnostní předání vozidla Tatra, které postavilo deset žáků školy pod vedením pedagogů školy i odborníků ze společnosti TATRA TRUCKS v rámci projektu „Tatra do škol“ pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, což demonstrovalo praktické dovednosti a inovace podporované na škole.

Pozn. foto: Zleva: Iva Muchová (SPŠOA Bruntál), Václav Míka (SPŠOA Bruntál), Jan Meca (SPŠOA Bruntál), Jiří Nantl (náměstek ministra MŠMT), Stanislav Folwarczny (náměstek hejtmana MSK, Tomáš Böhm (Správa silnil Moravskoslezského kraje) a Jana Mohylová (TATRA TRUCKS a.s.)

Jan Kelar, DiS. – Koordinátor klíčových aktivit