02. 05. 2023

Setkání platformy pro inovace ve vzdělávání

17 | Setkání platformy pro inovace ve vzdělávání

V úterý 2.5. se v prostorách kulturního zařízení POKLAD Ostrava – Poruba uskutečnilo setkání platformy pro inovace ve vzdělávání. Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc. Cílem setkání bylo představení projektu TPA a činnost Moravskoslezské Technologické Akademie, z.s. Po úvodním slovu pana hejtamana, následovala panelová dikuze mezi Ing. Radkem Sáblíkem, Ing. Janem Rafajem MBA a prof. Ing. Ivem Vondrákem CSc., kterou moderoval pan Jan Slavíček. Následně byl představen spolek MTA, z.s. Ing. Janem Mecou s ukázkou konkrétních Eduboxů pod vedením Ing. Milana Zdvyhala. Po celou dobu probíhaly praktické ukázky Eduboxů a program byl doplněn o workshopy praktické využití EduBoxů vs. využití umělé inteligence při výuce na středních školách, který vedl Ing. Radko Sáblík.

14 | Setkání platformy pro inovace ve vzdělávání
24 | Setkání platformy pro inovace ve vzdělávání
21 1 | Setkání platformy pro inovace ve vzdělávání
Pozvanka opr1 | Setkání platformy pro inovace ve vzdělávání