14. 06. 2024

Projektový den LEAN

20240614 082243 | Projektový den LEAN

Minulý pátek 14. června 2024 v rámci projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání – CZ.10.03.01/00/22_003/0000072- proběhl úspěšný workshop s názvem Projektový den LEAN, kterého se zúčastnili zástupci z řad zaměstnanců společnosti MTA. Akce byla zaměřena na praktické procvičení principů štíhlé výroby (LEAN) a poskytla účastníkům příležitost vyzkoušet si tyto metody v praxi prostřednictvím stavebnicové hry.

Během projektového dne zaměstnanci stavěli motorku v rámci linkové výroby a měli za úkol splnit objednávku zákazníka v daném časovém úseku. Tento proces zahrnoval všechny klíčové aspekty výrobního řetězce, od skladu a distribuce materiálu, přes pásovou výrobu, až po konečné předání produktu zákazníkovi.

20240614 091625 1 | Projektový den LEAN

Workshop nejenže přinesl nové znalosti a dovednosti v oblasti štíhlé výroby, ale také posílil týmovou spolupráci a komunikaci mezi zaměstnanci. Účastníci ocenili praktický přístup a možnost aplikovat teoretické koncepty v reálných situacích.

Projektový den LEAN se setkal s velmi pozitivním ohlasem a přinesl cenné zkušenosti, které budou moci zaměstnanci MTA využít při tvorbě nových EduBoxů.

20240614 102551 | Projektový den LEAN