14. 12. 2023

Přednášky o podnikání 1

IMG 5122 2 | Přednášky o podnikání 1

V tomto týdnu se studenti vybraných ročníků SPŠ a OA Bruntál zúčastnili v rámci projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání – CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 několika přednášek o podnikání. První z přednášejících byla Nikola Bramberová (Bistro Nix), druhou přednášející Šárka Varajová (kadeřnické služby).

Podnikatelky vedly se studenty debatu týkající se začátků jejich podnikání – včetně výhod i nevýhod, které podnikání přináší. Dále neopomenuly upozornit na rizika, které mohou plynout z podnikatelské činnosti.

Podstatnou částí setkání byla diskuse o financování v podnikání. Podnikatelky se formou rozpravy snažily upozornit studenty na podstatné věci, na které je potřeba si v průběh podnikatelské činnosti dát pozor.

Věříme, že pro studenty tyto přednášky byly přínosné a že v budoucnu budou mít možnost cenné rady a doporučení aplikovat v praxi.

IMG 4756 3 | Přednášky o podnikání 1