08. 03. 2024

Přednášky o podnikání 4 – Obchodní angličtina I

20240222 093228 kopie | Přednášky o podnikání 4 - Obchodní angličtina I

V rámci projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání – CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 ve spolupráci se SPŠ a OA Bruntál proběhly workshopy týkající se obchodní angličtiny pod vedením Radima Kirschnera, který učí na základě workshopu iDemo společnosti COLLEGIO s.r.o.

První WS byl zaměřen na plánování budoucnosti z pohledu zaměstnance, podnikatele, investora a nebo také majitele firmy. Probíhající diskuze byla o zjištění s jakými výzvami a příležitostmi je tento proces spojen a jak ovlivňuje každou z těchto rolí.

Cílem druhé části přednášky bylo získání nových poznatků studentů, které byly koncipovány tak, aby studentům pomohly v jejich profesním růstu.

Celková koncepce:

Úvod do Projektového myšlení / Jak začít business

Hodina 1: EBSI quadrants

Hodina 2: Introduction to Design Thinking

Hodina 3: Designing my own Project

Hodina 4: Problem Solving Structure

Hodina 5: Recapitulation

Celý koncept výuky je postaven na principu inspirativního vzdělání v rámci firmy Collegio, která nabádá ke zvídavosti a spolupráci. Cílem je vybudovat vazbu mezi formálním vzděláváním a uspět ve světe praxe.