28. 02. 2024

Přednášky o podnikání 3

20240223 093232 | Přednášky o podnikání 3

Sára Macková -Pronájem apartmánů, Glamping

V průběhu února, pod vedením slečny Sáry Mackové proběhla poutavá přednáška na téma podnikání. Studentka a zároveň i podnikatelka pronajímá apartmány v Albánii a začíná s novým podnikatelským záměrem – Glampingem.

V průběhu vyprávění vznikla přínosná debata týkající se finanční stránky projektu, překážek kvůli sezonnímu pronájmu a vzniku nápadu „Glampingu“ u Slezské Harty. Přednášející studentům přiblížila svou cestu od prvotní myšlenky, která ji donesla až do jejího vysněného cíle a to Glampingu u Slezské Harty.

Druhá část workshopu byla o sestavování podnikatelských záměrů s využitím stavebnice Lego, kdy se studenti rozdělili do 5ti skupin. Základem komunikace ve skupinách byla osnova z „Elevator pitch“, kde si studenti museli odpovědět na 4 základní otázky:

  1. Co? – Jaký produkt/službu/nápad nabízím
  2. Komu? Kdo bude hlavní spotřebitel tohoto produktu/službu/nápadu
  3. Jak? Jak to prodám
  4. Proč? Proč by si to měl zákazník koupit?

Tyto otázky postupně navedly studenty k jejich podnikatelským plánům a vytvoření projektu, který vizuálně prezentovali s využitím stavebnice Lego. Poté každá skupina odprezentovala svůj podnikatelský záměr a závěrem studenti odhlasovali nejlepší projekt.

Děkujeme za neotřelý WS plný nápadů a gratulujeme výherci s projektem Garden Hat.

20240223 082832 kopie | Přednášky o podnikání 3

20240223 083444 | Přednášky o podnikání 3
20240223 090848 kopie | Přednášky o podnikání 3
20240223 090415 kopie | Přednášky o podnikání 3