21. 02. 2024

Inspirativní cesta za odborným vzděláváním – Finsko

20240213 123526 | Inspirativní cesta za odborným vzděláváním - Finsko

Finsko je jednou ze zemí Evropy, která má odlišný školní systém oproti českému. Jedním z cílů Moravskoslezské Technologické Akademie je zlepšovat a inovovat naše školství a z toho důvodu byl uspořádán čtyřdenní vzdělávací výjezd zástupců středního odborného školství MSK. Za MTA se zúčastnilo 5 členů týmu včetně CEO a CTO.

V průběhu pobytu jsme navštívili odbornou školu Business College Helsinky, kde jsme byli seznámeni s metodami výuky a se studijním programem celé školy. Měli jsme možnost poslechnout si prezentaci o finském vzdělávacím systému a jeho napojení na firemní sektor ve Finské národní agentuře pro vzdělávání. Další zajímavá diskuze byla cílena na téma možné implementace příkladů z praxe finského školství, do školství v MSK. Tam bylo poukázáno na možné překážky a také možnosti úspěšného zavedení do praxe.

Jedinečný zážitek nás čekal v rámci prohlídky Ústřední knihovny Oodi v Helsinkách. Knihovna zaplňuje pouze jednu třetinu obestavěného prostoru budovy, která je umístěna v nejvyšším patře budovy a je jí přezdíváno „Knižní nebe“ (knihovna působí jako prosklená loď s usazenými mračny na střeše). Je funkčně rozdělena do tří úrovní: aktivní přízemí, které navazuje na knižní nebe v nejvyšším patře a tvořivé dílny v prostřední části knihovny. Další prostory knihovny jsou vytvořeny pro kavárnu, restauraci, veřejně přístupnou terasu, kinosál, audiovizuální nahrávací studia a již zmíněné tvůrčí dílny vybavené 3D tiskárnami. Z toho důvodu Oodi představuje proměnu finských knihoven, které nabízí i další možnosti trávení volného času a neslouží pouze ke čtení a půjčování knih.

Další důležitou přednáškou byla diskuze o zapojení firemní sféry do finského odborného školství, kde byly uvedeny přínosy spolupráce pro obě strany a následné sdílení zkušeností s finskými partnery. Přínosná byla také návštěva odborné školy ve Finsku-Omnia. V této škole studuje 10 tisíc studentů a ke studiu se tu nabízí široká škála oborů, která je provázena tolik důležitou praxí. Konkrétně je možné se přihlásit na více než 20 základních odborných titulů Omnia a také na školení TUVA, které je přípravou na vysokoškolské vzdělání. V rámci jednotlivých oborů jsme se seznámili s odborným výcvikem na škole, na který je ve Finsku kladen důraz již od základní školy.

Posledním zážitkem z naší cesty byla prohlídka helsinského centra pro Inovace Maria01, kde je vytvářeno prostředí pro vznik nových startup projektů. Na tomto místě bylo úspěšně odstartováno přes 170 zdařilých projektů.

Díky navázání dalších kontaktů se těšíme na další spolupráci, děkujeme za jedinečný zážitek a také důležitou inspirace pro naši budoucí práci.

20240213 094105 | Inspirativní cesta za odborným vzděláváním - Finsko
20240215 085338 | Inspirativní cesta za odborným vzděláváním - Finsko
20240213 143506 | Inspirativní cesta za odborným vzděláváním - Finsko
20240215 110229 | Inspirativní cesta za odborným vzděláváním - Finsko
20240215 110340 | Inspirativní cesta za odborným vzděláváním - Finsko
20240215 132412 | Inspirativní cesta za odborným vzděláváním - Finsko

20240213 161737 | Inspirativní cesta za odborným vzděláváním - Finsko