21. 10. 2023

Business kemp 2023

IMG 4158 | Business kemp 2023

V rámci projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání – CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 se ve dnech 19.-20. října 2023 podnikaví žáci ze středních škol Moravskoslezského kraje zúčastnili první části Business kempu na Chatě Kazmarka v Karlově pod Pradědem. Studenti zde měli možnost navázat kontakty s vrstevníky z jiných škol, školních firem a získat mnoho užitečných informací týkající se podnikání.

Program byl pro žáky velmi pestrý a zajímavý, vedený erudovanými konzultanty podnikání. Byla podporována týmová práce v menších skupinách složených ze zástupců škol.

Během tohoto procesu se studenti naučili, jak prezentovat své nápady před ostatními, zdokonalit své komunikační dovednosti a jak posílit vzájemný respekt. Důležitým bodem programu bylo téma psychohygieny, které mělo studenty naučit techniky k odbourávání stresu.

Součástí programu byly přednášky na téma podnikavosti a podnikání, po kterých následovala živá debata spojená s diskuzí. Cílem bylo vyjádření názoru studentů k řešení různých situací, které mohou nastat v praxi.

Druhý den kempu studenti navzájem prezentovali školní firmy, které vznikají na jejich mateřských školách a také představili jednotlivé podnikatelské záměry. Závěrečným hostem business kempu byl Filip Kamák, který jakožto současný podnikatel a absolvent minulých business kempů sdílel se studenty své zkušenosti z podnikání.

Těšíme se na druhou část Validation camp ČSOB, jehož je Moravskoslezská technologická akademie partnerem. Uskuteční se ve dnech 2. – 3. listopadu v Ostravě v technologickém parku a je o něj velký zájem ze strany studentů moravskoslezských středních škol.

Ing. Sylva Sládečková MBA – manažer školních podnikatelských center