10. 03. 2024

Kulatý stůl future mobility 4

IMG 8601 | Kulatý stůl future mobility 4

V rámci fungování platformy Business2Science, která má za cíl přispět k efektivní spolupráci mezi podnikáním a výzkumem, proběhla diskuze u kulatého stolu, kdy Jan Meca, CEO naší společnosti seznámil veřejnost s tvorbou eduboxů. Tato diskuze byla doplněna o ukázku již vzniklých EduBoxů.

K setkání byli přizváni zástupci byznysové a akademické sféry, kteří jsou úzce spjati s mobilitou budoucnosti. Propojování vzdělání, praxe i výměny informací jsou cíly tohoto setkání.

Děkujeme za zájem přísedících a za vznik přínosné diskuze.

IMG 8606 | Kulatý stůl future mobility 4
IMG 8580 | Kulatý stůl future mobility 4