Business kemp 2023 Schůzka koordinátorů podnikatelských center Setkání týmů MTA Den moderních technologií Setkání týmu automatizace – Soft skills Setkání platformy pro inovace ve vzdělávání – malé ohlédnutí Workshop – Soft skills Setkání týmu automatizace Setkání platformy pro inovace ve vzdělávání Jednodenní workshop 3D tisku